wz

původ legendy o kouzelníku Merlinovi a králi Artušovi
HISTORICKÉ POZADÍ


Merlin a král Artuš jsou samozřejmě legendární postavy. Jejich příběhy byly vyprávěny po mnohá staletí. Na počátku možná stál nějaký statečný bojovník, ale čas a lidé z něj udělali Nejvyššího krále Británie opředeného kouzly. Stejně tak Merlin byl možná původně jedním z posledních druidů, ale v podání lidí skončil jako veliký prorok a kouzelník. Na původní historickou skutečnost se nabalily další a další příběhy a dnes už je téměř nemožné zjistit, z čeho vznikly.

Před vynálezem knihtisku se příběhy předávaly především ústní formou, jejich povídáním se živili profesionální vypravěči. Ti samozřejmě neměli ambice být seriózními historiky, udržet skutečnost v její původní podobě. Ke každému úspěšnému příběhu se tudíž neustálým opakováním a pro zvýšení zajímavosti přidávaly další epizody a prvotní jednoduchý příběh se neustále vytrácel. Původní historie přestávala být historií a stávala se legendou. Je však také za legendou o Artušovi a Merlinovi nějaká historie?


Británie byla až do roku 409 součástí Římské říše. O dalším dění máme velmi málo informací. Vlády nad zemí se pravděpodobně zmocnili místní králové, kteří se však nedokázali ubránit invazi Skotů a Piktů. Okolo roku 425 se stává Nejvyšším králem Vortigern. O čtyři roky později navštěvuje Británii sv. Germanus, v té době jí vládne právě Voritgern, to je jeden z mála opravdu historických momentů. Další informace jsou už opět sporné.

Země byla nadále sužována invazemi jiných národů a sama se nedokázala ubránit. Okolo roku 450 tedy povolal Vortigern na pomoc Sasy pod vedením dvou bratrů - Hengista a Horsy. Tyto kmeny se usadily na jihu Anglie v Ceintu (Kent). O pět let později se však bratři proti Vortigernovi vzbouřili. Až do této chvíle historie souhlasí s údaji, které uvádějí doboví kronikáři. Následovalo období bojů, žádná strana nedokázala zvítězit. Někde v této době se pravděpodobně objevil vojevůdce Ambrosius Aurelianus, který začal vítězit. Vše vyvrcholilo okolo roku 500 bitvou na Mons Badonicus. V této bitvě jednoznačně zvítězili Britové a nejméně na dalších padesát let zavládl mír. Po této době přešla země znovu do zmatků a bojů. Nemáme věrohodné zprávy o tom, kdo vedl britská vojska v této bitvě a právě na tomto nedostatku informací vyrostla legenda o Artušovi a následně i Merlinovi.

Pro lid musela být tato bitva jistě velice důležitou událostí. Po mnoha letech zdlouhavých bitek a bojů proti nepřátelům se podařilo zvítězit a nastalo relativně dlouhé období klidu. Po tak významném vítězství se určitě každý vojevůdce stal národním hrdinou, objektem vyprávění. Tak i Artuš byl možná vojevůdcem v této bitvě. Nejstarší kroniky se o žádném králi toho jména nezmiňují, takže pokud chceme věřit, že byl Artuš historickou osobou, zbývá jediná pravděpodobná možnost - Artuš byl vojákem. Někteří historikové se přiklánějí k názoru, že bitvu vedl Ambrosius Aurelianus a Artuš byl pouze jedním z vojevůdců. Pokud se Artuš v boji nějak vyznamenal, mohl se stát známým a během několika generací mu mohlo být přičteno vítězství celé bitvy a později už se mohl stát v myslích lidí králem.

Král Artuš

Podobný vývoj jako Artuš mohl prodělat i Merlin. Zde však převládá názor, že jeho postava vznikla spojením několika jiných osob a tím se stává mnohem složitější. Už Geoffrey z Monmouthu ukazuje dva různé Merliny. Pokud by u něj mělo jít o jednu osobu, musela by žít téměř 150 let, od vlády Vortigerna až do doby po bitvě u Arfderyddu; viz.Geoffrey z Monmouthu, se proto často soudí, že popisuje jinou osobu, shodující se s předchozím Merlinem jen jménem. Jeho sestra Ganieda se změnila na vílu Nimue a jejich observatoř na skleněnou věž a tím vznikla pozdější verze legendy.

Příběh o prorokovi žijícím v lesích není spojován jen s Merlinem. Přisuzuje se také waleskému proroku Myrddinovi, dozvídáme se ho z jeho básní. Podle nich se však účastnil bitvy u Arfderyddu na opačné straně než Geoffreyho Merlin. Stejný příběh náleží i Lailokenovi. Jméno Lailoken znamená walesky dvojče. Podle Geoffreyho z Monmouthu byli Merlin a Ganieda dvojčata, proto se někteří badatelé domnívají, že Lailoken byla jen Myrddinova přezdívka. Zůstává však otázka, zda nějaký Myrddin vůbec existoval.

Častou námitkou je také, že jméno Myrddin vzniklo z názvu města Caer Myrddin (Merlinovo město, v římských záznamech Moridunum). Legenda o Lailokenovi vznikla původně ve Skotsku, odkud se dostala až Walesu. Tam ji údajně použili lidé jako vysvětlení původu názvu svého města - hlavní postavou udělali Myrddina a celé dějiště příběhu přesunuli do svého okolí. Potom se historka dostala k Geoffreymu z Monmouthu, který ji použil a rozvedl ve svém díle.

Také první Merlin, popisovaný Geoffreym z Monmouthu, není původní. Příběh, v němž je Merlin předveden před Vortigerna, aby objasnil hroucení věže, se objevuje už o 300 let dříve v Nenniově kronice. Zde však vystupuje chlapec Ambrosius neboli Emrys. Geoffrey tento příběh použil, jen změnil jméno hlavního aktéra. Ke změně ho pravděpodobně vedlo stejné jméno další postavy - vojevůdce a krále Ambrosia Aureliana. Aby se oba lidé nepletli, dal prorokovi jméno z místní pověsti o jiném prorokovi Myrddinovi. Tak došlo ke spojení obou příběhů a Merlin byl na světě, lhostejno jak se původně jmenoval.


Mapa středověkých království ve Velké Británii

keltský znak keltský znak

MERLINDěkuji za návštěvu

OBSAH

Hlavní strana
Legenda
PŮVOD:

Mytologie
Historie
LITERATURA:

Historická literatura
Umělecká literatura
Literatura 20. stol.
HLEDÁNÍ

Místa
Odkazy

Napište mi:
ganieda@seznam.cz