wz

MÍSTA


Camelot


Často hledaným místem je i Camelot, sídlo krále Artuše. Nejpravděpodobnější možnost ho umisťuje do Cadbury, kde stála v na přelomu 5. a 6. století pevnost. Tento hrad byl na svou dobu opravdu veliký, opevnění mělo rozsah v průměru 1,2 km, což jistě svědčí o mimořádném významu. Tato pevnost však byla v 7. století opuštěna.

Další možný Camelot stojí v Caerleonu, který byl osídlen už od římských dob. Samozřejmě je také možné, že Camelot jako místo nikdy neexistoval, někteří středověcí spisovatelé umísťují královský dvůr do Londýna nebo do Winchesteru.

Ve Winchesteru je na hradě dokonce uchováván údajný Kulatý stůl. Při průzkumech ve dvacátém století bylo zjištěno, že byl zkonstruován po roce 1270, v době velkého zájmu o artušovskou legendu. Malba na něm však pochází z roku 1522 a jako král Artuš je zde zobrazen Jindřich VIII.

Kulatý stůl na hradě ve Winchesteru
keltský znak keltský znak

MERLINDěkuji za návštěvu

OBSAH

Hlavní strana
Legenda
PŮVOD

Keltská mytologie
Historie
LITERATURA

Historická literatura
Umělecká literatura
Literatura 20. století
HLEDÁNÍ

Místa

Odkazy Napište mi:
ganieda@seznam.cz