wz

UMĚLECKÁ LITERATURA


Layamon a Černá kniha carmarthenská byli pravděpodobně posledními zástupci literatury, která mísila legendární příběhy s historickými fakty. Další autoři, kteří se zabývali králem Artušem už nepsali kronikářská díla, ale dotvářeli vlastními nápady už existující legendu.


Autoři:

Chrétien de Troyes - Perceval, první hledání svatého grálu
Wolfram z Eschenbachu a Gottfried ze Štrasburku - první neaglická díla o Artušovi
Robert de Boron - rozvinutí příběhu o hledání svatého grálu, první zmínky o meči v kovadlině
Vulgátový cyklus - shrnutí příběhů o Lancelotovi
Pan Gawain a Zelený rytíř - nejkrásnější artušovská skladba v anglické poezii
Thomas Malory - nejkomplexnější zpracování všech příběhů o králi Artušovi
Alfred Tennyson - viktorianská básnický cyklus
Mark Twain - parodické dílo Yankee z Connecticutu na dvoře krále Artuše

keltský znak keltský znak

MERLINDěkuji za návštěvu

OBSAH

Hlavní strana
Legenda
PŮVOD

Keltská mytologie
Historie
LITERATURA

Historická literatura
Umělecká literatura
Literatura 20. století
HLEDÁNÍ

Místa

Odkazy

Napište mi:
ganieda@seznam.cz