wz

HISTORICKÁ LITERATURA


Nennius


Další britonský mnich Nennius žijící v 9. století je autorem kroniky Historia Brittonum (Dějiny Britonů), sepsané okolo roku 830. Merlin jako kouzelník zde zmíněn není, ale je zde popsán příběh, který byl později zařazen do jeho života.

Ve 40. kapitole kroniky se objevuje Ambrosius (britonsky Embresguletic, Emrys). Tento chlapec bez otce je na radu kouzelníků přiveden ke králi Vortigernovi, aby jeho krev pomohla udržet základy věže, která se stále hroutila. Ambrosius pověděl králi, proč se jeho stavba boří. Pod základy spali dva draci, po vyrušení spolu bojovali a chlapec předpověděl Vortigernovi jeho porážku a smrt. V této kronice se však nakonec ukáže, že Ambrosius byl synem římského konzula. Téměř totožný příběh už v pozdějších knihách prožívá Merlin, který je někdy také nazýván Merlinus Ambrosius. Začíná se zde také objevovat Artuš nejen jako vojevůdce, ale jako král.
keltský znak keltský znak

MERLINDěkuji za návštěvu

OBSAH

Hlavní strana
Legenda
PŮVOD

Keltská mytologie
Historie
LITERATURA

Historická literatura
Umělecká literatura
Literatura 20. století
HLEDÁNÍ

Místa

Odkazy

Napište mi:
ganieda@seznam.cz