wz

UMĚLECKÁ LITERATURA


Thomas Malory


O rytíři Thomasu Malorym víme jistě jen to, že je autorem jednoho z nedůležitějších a nejznámějších zpracování artušovské legendy Morte d'Arthur (Artušova smrt). Víme také, že toto dílo bylo sepsáno ve vězení v devátém roce vlády Eduarda IV., tedy asi v roce 1471. V té době probíhala válka růží a známe čtyři muže jménem Thomas Malory, žijící ve stejném čase. Není tedy jasné, který z nich je autorem Artušovy smrti. Nejpravděpodobnějším autorem je rytíř Thomas Malory z Newbolt Revel z Warwickshiru, který byl několikrát vězněn pro loupeže a žhářství.

Ve svém díle shromáždil většinu příběhů spojených s králem Artušem a jako autoři Vulgátového cyklu se ve velké části věnoval Lancelotovi. Nehledě na název popisuje dílo celý Artušův život od jeho početí až po jeho smrt. Jde o zřejmě nejkomplexnější zpracování tohoto tématu. Bohatý děj obsahuje mnoho epizodických odboček, jediným spojujícím prvkem je postava krále Artuše a příslušnost postav k družině rytířů Kulatého stolu. Rytíři se vydávají na výpravy kvůli lásce krásné paní, nejdůležitější je pro ně jejich čest a věrnost králi. Velká část je věnována také příběhu o Tristanovi a Izoldě, hledání svatého grálu a zániku Artušova dvora. Do živého románu tak postupně proniká tón celkového úpadku, který je většinou zdůvodňován dobou jeho vzniku. Autor sledoval úpadek své země ve válce růží a jako přívrženec Lancasterů musel v době psaní svého díla sledovat nástup Yorků k moci.

Významný podíl na popularitě Maloryho knihy má první anglický tiskař William Caxton, který ji v roce 1485 vydal. Sám ji také rozdělil z původních osmi celků na 507 kapitol ve 21 knihách. Až v roce 1934 byl ve Winchesteru objeven původní Maloryho rukopis. V té chvíli se ukázalo, že Caxton je nejen autorem názvu knihy, ale upravil i její text.

Díky vynálezu knihtisku se Artušova smrt rozšířila a stala se východiskem pro všechny další autory, kteří se zabývali stejným tématem, stejně, jako 400 let předtím dílo Geoffreyho z Monmouthu. Na konci 15. století se znovu obnovil zájem o jeho Historii a artušovská legenda se stala součástí oficiální mytologií. Nově nastupující král Jindřich VII. Tudor této popularity využil a svůj původ odvodil právě od krále Artuše. Prohlásil také, že jeho vláda byla předpovězena Merlinem.
keltský znak keltský znak

MERLINDěkuji za návštěvu

OBSAH

Hlavní strana
Legenda
PŮVOD

Keltská mytologie
Historie
LITERATURA

Historická literatura
Umělecká literatura
Literatura 20. století
HLEDÁNÍ

Místa

Odkazy

Napište mi:
ganieda@seznam.cz