wz

HISTORICKÁ LITERATURA


Gildas


Nejstarší popis událostí 6. století, z doby údajného života Artuše a Merlina, pochází z pera britonského mnicha Gildase. Tento muž žil pravděpodobně v letech 495 až 570 a je autorem spisu De Excidio Britanniae (O zkáze Británie).

Toto dílo obsahuje mnoho zmínek o událostech doby, ale o Artušovi ani Merlinovi se nezmiňuje. Tato skutečnost je nejčastějším argumentem proti existenci Artuše. Píše zde jen o vojevůdci Ambrosiovi neboli Emrysu Wledigovi, který měl žít na začátku 5. století. Také se zmiňuje o bitvě u Mount Badon roku 519, jejíž vítězství bylo později přičteno Artušovi. Ve své knize se na tomto místě zmiňuje o "Medvědovi". Jméno Artuš, Artur je však keltského původu a arth znamená medvěd. Je tedy možné, že jde o Artuše, jen zde není zmiňován jako král.
keltský znak keltský znak

MERLINDěkuji za návštěvu

OBSAH

Hlavní strana
Legenda
PŮVOD

Keltská mytologie
Historie
LITERATURA

Historická literatura
Umělecká literatura
Literatura 20. století
HLEDÁNÍ

Místa

Odkazy

Napište mi:
ganieda@seznam.cz