wz

UMĚLECKÁ LITERATURA


Wolfram z Eschenbachu
Gottfried ze Štrasburku


Wolfram z Eschenbachu je prvním básníkem, který se zabýval artušovskou tematikou a nepocházel z Anglie nebo Francie. Tento německý minnesänger se narodil okolo roku 1170 a zemřel okolo roku 1220. Jeho dvorský epos Parzival je adaptací Percevala od Chrétiena de Troyes. Ve svém díle opět zdůrazňuje úlohu dvorské lásky a lásky celkově. Z tohoto díla také vycházel R. Wagner při tvorbě své opery Parsifal.

Ve stejné době se artušovskou tématikou zabýval i další němec - Gottfried ze Štrasburku se svým nedokončeným eposem Tristan.
keltský znak keltský znak

MERLINDěkuji za návštěvu

OBSAH

Hlavní strana
Legenda
PŮVOD

Keltská mytologie
Historie
LITERATURA

Historická literatura
Umělecká literatura
Literatura 20. století
HLEDÁNÍ

Místa

Odkazy

Napište mi:
ganieda@seznam.cz