wz

HISTORICKÁ LITERATURA


Černá kniha carmarthenská


Llyfr Du Caerfyrddin (Černá kniha carmarthenská) byla sepsána ve 13. století, pravděpodobně před rokem 1250. Její autor je neznámý, ale je pravděpodobné, že jde o dílo jediného písaře, který ji sepisoval v různých obdobích svého života. Černá byla tato kniha nazvána pro barvu vazby. Sir John Price z Breconu, královský tajemník Jindřicha VIII. pro církevní záležitosti, objevil tuto knihu v majetku katedrály St. Davida, kam se údajně dostala z carmarthenského převorství. Od 16. století prošla rukama mnoha učenců a sběratelů.

Černá kniha carmarthenská je převážně básnickým dílem. Nejzajímavější jsou tři básně spojované s postavou Myrddina : Yr Afallennau, Yr Oianau a Ymddiddan Myrddin a Thaliesin. Sám Myrddin je jmenován jen v básni Ymddiddan Myrddin a Thaliesin (Rozhovor Merlina s Taliesinem), ostatní básně byly spojeny s jeho jménem spíše zásluhou Geoffreyho z Monmouthu. V básních Yr Afallennau (Jabloně) a Yr Oianau (Pozdravení) je popsán příběh muže žijícího v lesích po smrti svého pána Gwenddolaua v bitvě u Arfderyddu. Tento osud byl tedy připsán postavě Myrddina a později Merlina. V Ymddiddan Myrddin a Thaliesin spolu rozmlouvají proroci Merlin a Taliesin o dávných bitvách a vyměňují si kouzelné dary. Rukopis obsahuje také básně týkající se Artuše, kde je však popisován spíše jako lidový hrdina, než jako veliký král a sjednotitel Británie, jak ho ukazuje Geoffrey z Monmouthu.

Básně v této knize byly sice sepsány ve 13. století, ale je téměř jisté, že pocházejí z dřívější doby. Jistotu však nemáme a je možné, že byly ovlivněny Geoffreym z Monmouthu. V jeho díle Vita Merlini jsou totiž popisovány stejné nebo podobné příběhy. Dnes už nevíme, který rukopis ovlivnil který, ale je nesporné, že Černá kniha carmarthenská je jedním z prvních rukopisů, napsaných jen walesky.
keltský znak keltský znak

MERLINDěkuji za návštěvu

OBSAH

Hlavní strana
Legenda
PŮVOD

Keltská mytologie
Historie
LITERATURA

Historická literatura
Umělecká literatura
Literatura 20. století
HLEDÁNÍ

Místa

Odkazy

Napište mi:
ganieda@seznam.cz