wz

UMĚLECKÁ LITERATURA


Robert de Boron


Robert de Boron byl rytířem v Burgundsku na začátku 13. století. Během svého života napsal tři díla zásadního významu pro vývoj artušovské legendy.

V prvním díle Joseph d'Arimathie (Josef Arimatejský) ztotožnil graal, popisovaný Chrétienem de Troyes, s pohárem, v němž proměnil Ježíš při poslední večeři víno ve svou krev a do které byla při ukřižování jeho krev zachycena. Do Británie ji přinesl právě Josef Arimatejský, který také vytvořil Stůl grálu na paměť stolu při poslední večeři Páně, podle toho měl také třináct míst. Svatý grál uložil na bájném ostrově Avalon.

Další dílo Merlin už spojuje grál s artušovským příběhem. Kouzelník Merlin se zde narodí jako Antikrist, ale jeho matka ho včas nechá pokřtít. Tím jsou vysvětleny jeho nadpřirozené schopnosti a zároveň to, že neslouží ďáblovi. Merlin poradil Utherovi, aby dal udělat Kulatý stůl podle vzoru Stolu grálu a také prorokoval hledání svaté relikvie.

Třetí kniha, Perceval, se zabývá Artušovým životem a hledáním grálu. Na rozdíl od jiných verzí zde Merlin pomáhá Percevalovi dosáhnout svatého grálu. Samotná kniha končí smrtí Artuše a Merlinovým odvezením jeho těla z tohoto světa.

Význam díla Roberta de Boron tkví především v ukotvení svatého grálu do příběhu o Artušovi, celý cyklus se stal křesťanským příběhem. Přidal však také jeden dnes už neodmyslitelný prvek, meč v kameni (kovadlině), ze kterého ho Artuš vytáhl a tím se stal králem.
keltský znak keltský znak

MERLINDěkuji za návštěvu

OBSAH

Hlavní strana
Legenda
PŮVOD

Keltská mytologie
Historie
LITERATURA

Historická literatura
Umělecká literatura
Literatura 20. století
HLEDÁNÍ

Místa

Odkazy

Napište mi:
ganieda@seznam.cz