wz

HISTORICKÁ LITERATURA


Aneirin a Taliesin


Taliesin a Aneirin patří spolu s Myrddinem k nejstarším waleským básníkům, bardům. Na rozdíl od něj jde však o historické osobnosti. Jejich existence je poprvé doložena Nenniovou kronikou. Oba básníci podle ní žili v druhé polovině 6. století.

Aneirin je známým autorem jen jedné básně Y Gododdin, nazvané podle stejnojmenného kraje ve Skotsku. Báseň líčí marnou bitvu proti Sasům u Catraethu. Na jednom místě se zde zmiňuje o Myrddinovi (Merlinovi) podporujícím bojovníky svou písní. Tato verze však nemusí být původní, protože se dochovala jen v rukopisu z 13. století Llyfr Aneirin (Kniha Aneirinova). Tento rukopis totiž obsahuje dvě verze Y Gododdin, které se liší svým jazykem. Zmínka o Myrddinovi pochází z jazykově mladší podoby básně.

Taliesinovo dílo je obsáhlejší. Ze 60 básní zachovaných v rukopisu ze 14. století Llyfr Taliesin (Kniha Taliesinova) je mu připisováno 12 kratších básní, u ostatních je autorství sporné. Taliesin byl básníkem na dvoře krále Uriena z Rhegedu a jeho syna Owaina, kteří byli později také zařazeni do artušovského mýtu. Na svého pána psal oslavné básně. Ve svých dílech se také zmiňuje o Merlinovi, s nímž údajně mluvil. Později byl s Merlinem v mnoha dílech spojován.
keltský znak keltský znak

MERLINDěkuji za návštěvu

OBSAH

Hlavní strana
Legenda
PŮVOD

Keltská mytologie
Historie
LITERATURA

Historická literatura
Umělecká literatura
Literatura 20. století
HLEDÁNÍ

Místa

Odkazy

Napište mi:
ganieda@seznam.cz